Banamvungvinh
Âm mưu Hội Tam Hoàng 16+

Âm mưu Hội Tam Hoàng 16+

Tác giả:

33 1

Cuốn truyện của nhà báo chuyên viết về các vấn đề quốc tế Anđrây Lêvin kể về cuộc đấu tranh của cảnh sát Xingapo chống lại một trong những hội kín lớn nhất ở vùng Đông - Nam Á: hội "Tam Hoàng". Là người sống và làm việc lâu năm ở các nước Đông - Nam Á, tác giả đã phân tích rõ những nguồn gốc và nguyên nhân gây tội ác một cách có tổ chức của các hội kín ở vùng này - mà ở đó người ta thường gọi là các ma-phi-a Tàu, chuyên hoạt động cướp biển, buôn lậu ma túy, ngoại tệ, vàng và "hàng sống". Cuốn sách phơi bầy sự bất lực của chính quyền và cảnh sát trước bọn găng-xtơ và sau lưng chúng là những tổ chức độc quyền kếch xù và các thế lực chính trị.

[EDIT] Xuyên thành đại nội tổng quản mang thai con của Nhiếp Chính Vương

[EDIT] Xuyên thành đại nội tổng quản mang thai con của Nhiếp Chính Vương

Tác giả:

23685 3288

Hán Việt: Xuyên thành đại nội tổng quản hậu hoài liễu nhiếp chính vương đích tể Tác giả: Lâm Bất Hoan Tình trạng: Hoàn thành Chương: 91 (Chính văn 72) Cập nhật mới nhất: 2021-07-13 13:57 Nguồn: Wikidich Edited by: tui