Hynghien
[BH][Hoàn] Nàng thật khó truy | Ngư Bất Ức 99

[BH][Hoàn] Nàng thật khó truy | Ngư Bất Ức 99

Tác giả:

1431 60

Tác phẩm: Nàng thật khó truy Tác giả: Ngư Bất Ức 99 Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (139 chương) Số lượng từ toàn văn: 559716 chữ Tác phẩm tích phân: 87,256,560 Nội dung nhãn mác: Niên hạ tình hữu độc chung trời đất tác thành trưởng thành Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Minh Dữu, Yến Ninh Tây ┃ nhân vật phụ: Mạnh nhất trợ công đoàn rất nhiều rất nhiều rồi ┃ cái khác: Hai chiều cứu rỗi Raw: novelid=7643242 (Published: 25/12/2022 - 22/05/2023)

[BH]Hoàn] Cùng lãnh đạm mỹ nhân kết hôn sau ta thật là thơm

[BH]Hoàn] Cùng lãnh đạm mỹ nhân kết hôn sau ta thật là thơm

Tác giả:

4308 143

Tác phẩm: Cùng lãnh đạm mỹ nhân kết hôn sau ta thật là thơm Tác giả: Ứng Đắc Tiêu Hạ Lộc Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (91 chương) Số lượng từ toàn văn: 413394 chữ Tác phẩm tích phân: 122,423,104 Nội dung nhãn mác: Niên hạ tình hữu độc chung trời đất tác thành ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: An Ninh, Mộc Nhan ┃ nhân vật phụ: Nhiệt tâm quần chúng ┃ cái khác: Cưới trước yêu sau, bánh ngọt Raw: novelid=5961994 @Bích Như (Published: 12/02/2023 - 22/05/2023)

[BH] Ta cùng phản diện đua công trạng! | Đồ Đồ Họa Họa

[BH] Ta cùng phản diện đua công trạng! | Đồ Đồ Họa Họa

Tác giả:

8163 529

Tác phẩm: Ta cùng phản diện đua công trạng! [Xuyên nhanh] Tác giả: Đồ Đồ Họa Họa Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: 📝 Còn tiếp Số lượng từ toàn văn: 1521915 chữ Tác phẩm tích phân: 477,580,384 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung ngọt văn xuyên nhanh sảng văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Cố Yên Cảnh, thích ┃ nhân vật phụ: 003 ┃ cái khác: Raw: novelid=6977164 @Duẫn Khiết Tư (Published: 19/11/2022 - ???)

[BH][Hoàn] Tình địch của tỷ tỷ mắc câu về sau | Sở Dạng

[BH][Hoàn] Tình địch của tỷ tỷ mắc câu về sau | Sở Dạng

Tác giả:

4368 125

Tác phẩm: Tình địch của tỷ tỷ mắc câu về sau Tác giả: Sở Dạng Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Không rõ Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (76 chương) Số lượng từ toàn văn: 300554 chữ Tác phẩm tích phân: 31,249,812 Nội dung nhãn mác: Cường cường đô thị tình duyên vả mặt trưởng thành Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Sầm Hi, Tô Thanh Hàm ┃ nhân vật phụ: Lộ Tịnh Đồng, Sầm Uyển, Tô Thanh Dao ┃ cái khác: Raw: novelid=7025621 (Published: 28/06/2022 - 17/05/2023)

[BH][Hoàn] Ta thật sự không phải tra công | Phi Thiên Lệ Giáo

[BH][Hoàn] Ta thật sự không phải tra công | Phi Thiên Lệ Giáo

Tác giả:

7026 271

Tác phẩm: Ta thật sự không phải tra công [Xuyên nhanh] Tác giả: Phi Thiên Lệ Giáo Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (95 chương) Số lượng từ toàn văn: 361895 chữ Tác phẩm tích phân: 70,888,464 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung vả mặt ngọt văn xuyên nhanh Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Vu Niệm Sinh ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=7392912 (Published: 01/10/2022 - 08/01/2023)

[BH][Hoàn] Đại lão vì ta thần hồn điên đảo | Tang Tang Tang Chi

[BH][Hoàn] Đại lão vì ta thần hồn điên đảo | Tang Tang Tang Chi

Tác giả:

4564 188

Tác phẩm: Đại lão vì ta thần hồn điên đảo [Xuyên nhanh] Tác giả: Tang Tang Tang Chi Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (98 chương) Số lượng từ toàn văn: 482526 chữ Tác phẩm tích phân: 205,369,856 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung xuyên qua thời không ngọt văn xuyên nhanh Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Hoa Ánh ┃ nhân vật phụ: Các loại cắt miếng đại mỹ nhân ┃ cái khác: Raw: novelid=7093462 (Published: 14/07/2022 - 20/10/2022)

[BH][Hoàn] Hư tình | Lô Yên Song

[BH][Hoàn] Hư tình | Lô Yên Song

Tác giả:

2764 80

Tác phẩm: Hư tình Tác giả: Lô Yên Song Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (104 chương) Số lượng từ toàn văn: 344522 chữ Tác phẩm tích phân: 60,481,632 Nội dung nhãn mác: Cung đình hầu tước ngược tình yêu sâu tương ái tương sát báo thù ngược tra Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Sư Ương, Vệ Nhược Li ┃ nhân vật phụ: 《 Hoàng hậu không nghĩ thị tẩm 》 bản tiếp theo mở ┃ cái khác: Raw: novelid=6640111 (Published: 01/02/2023 - 21/05/2023)

[BH][Hoàn] Xuyên thành ảnh hậu hàng xóm cách vách | Băng Ngải

[BH][Hoàn] Xuyên thành ảnh hậu hàng xóm cách vách | Băng Ngải

Tác giả:

7127 305

Tác phẩm: Xuyên thành ảnh hậu hàng xóm cách vách Tác giả: Băng Ngải Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (114 chương) Tác phẩm tích phân: 150,103,136 Nội dung nhãn mác: Trời đất tác thành giới giải trí ngọt văn xuyên thư Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Thẩm Thanh Nghi Tống Nhan ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Không Raw: novelid=7137512 (Published: 24/07/2022 - 17/11/2022)

[BH][Hoàn] Run rẩy không quên | Tạc Dạ Vị Quy

[BH][Hoàn] Run rẩy không quên | Tạc Dạ Vị Quy

Tác giả:

3267 124

Tác phẩm: Run rẩy không quên Tác giả: Tạc Dạ Vị Quy (tên cũ: Cửu Hoàng Thúc) Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (95 chương) Số lượng từ toàn văn: 434695 chữ Tác phẩm tích phân: 162,398,880 Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời không ngọt văn nữ giả nam trang Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Cố Nhất Sắt, Ngọc Mân ┃ nhân vật phụ: Tạ Thần Niên, Ngũ công chúa. ┃ cái khác: Raw: novelid=7049962 @Bích Như (Published: 21/03/2023 - 23/05/2023)

[BH][Hoàn] Xuyên thành tuyển tú trong văn phản diện tra A | Tam Thất Tứ Lục

[BH][Hoàn] Xuyên thành tuyển tú trong văn phản diện tra A | Tam Thất Tứ Lục

Tác giả:

7662 334

Tác phẩm: Xuyên thành tuyển tú trong văn phản diện tra A Tác giả: Tam Thất Tứ Lục Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (85 chương) Số lượng từ toàn văn: 284786 chữ Tác phẩm tích phân: 95,729,952 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung giới giải trí ngọt văn xuyên thư Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lâm Kỳ / Giang Minh ┃ nhân vật phụ: Cảnh Sa / Hạ Liễn / An Tử Tử / Tống Ân / Bùi Chỉ Dung ┃ cái khác: Raw: novelid=6665262 (Published: 30/03/2022 - 31/08/2022)