Singabi12
[Wanna One][Xuyên Không] Cô Nương đến từ nơi nào?

[Wanna One][Xuyên Không] Cô Nương đến từ nơi nào?

Tác giả:

796 108

- "Con kia, mày đứng lại. Trả nợ cho tao." -" Đứng lại con kia" ... Go AhRam là một cô gái 17 tuổi, bố mẹ qua đời để lại một đống nợ cho cô. Tổng tiền nợ có khi lên đến 600 triệu. Bất lực cô nhảy xuống sông tự tử... ... -" Nhà ngươi, dậy, dậy cho ta." - " Tôi... tôi đang ở đâu?"